Laxbrogården Förvaltning AB förvärvar och förvaltar fastigheter. Företaget  förvaltar idag 5 hyresfastigheter belägna i Lindesberg och Ljusnarsberg, samt 5 st fritidsfastigheter i Sälen. Laxbrogården har ett långt, etablerat samarbete med bl.a Migrationsverket, Posten AB samt Fonus AB. Fastigheterna i Sälen sköts sedan flera år av Skistar AB.


Copyright ©  2013-2016 Laxbrogården Förvaltning AB

Alla rättigheter reserverade