Hyresfastigheter

Klicka för fler fastigheter

Fastigheterna är belägna i Lindesberg och Kopparberg, i Ljusnarsbergs kommun. De hyrs ut till både privatpersoner samt Migrationsverket, Posten AB samt Fonus AB.


Företaget kommer under 2016 att förädla lokaler till lägenheter för att möta Migrationsverkets växande behov. Bygglov är sökt för utbyggnad av en fastighet för att uppföra lokaler för tillfälligt asylboende, sk ABT boende.


Copyright ©  2013-2016 Laxbrogården Förvaltning AB

Alla rättigheter reserverade